• skyplast@mail.bg
  • 0886440501, 0877689333
  • гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" №16

За нас

Фирмата е специализирана в производството на ПВЦ,  Алуминиева дограма, врати, алуминиеви парапети, стъклени витрини и щори. Стараем се да подържаме висок имидж на коректен изпълнител на желанията на своите клиенти. Нашите служители, се отнасят към работата отговорно и с особена грижа. За нас е чест да бъдем предпочитания партньор, когато решите да смените дограмата във вашия дом или офис и именно това ни дава енергия и ни амбицира за постигане на нови успехи.

Във фирмата подхождаме детайлно към изготвянето на индивидуални проекти, според конкретните условия в жилищните пространства и индивидуалните желанията на клиентите. Фирмата разполага със собствена производствена база, оборудвана с машини, гарантиращи прецизно и качествено изпълнение на индивидуалните решения.

Във Фирмата се работи с  дисциплина, персонална отговорност на всеки един от служителите и при спазване на изискванията на международните стандарти за качество на извършената работа.

На 27.10.2021 г. „СКАЙ ПЛАСТ 2000“ ООД подписа Административен  договор № BG06RDNP001-19.370-0001-C01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Програма ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г., Съфинонсирана от ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, за изпълнение на Проект: „ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АЛУМИНИЕВА И ПВЦ ДОГРАМА”. 

 Основната цел на проект е Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.

Над 90 % от инвестициите са насочени в иновативно оборудване за производство на профили за ПВЦ дограма, което не е използвано до този момент на територията на община Самоков.

Обща стойност на проекта е  –  155 420 лв.

Структура на финансирането:

Одобрена субсидия: 116 565 лв.

Собствено участие: 38 855 лв.


2018 - 2025 © Copyright Идеа ОМ